Jakelujuniorit Oy

Toimintamme ympäristövaikutus

 

Tavallisesti jakelu toteutetaan jalan tai polkupyörällä, jolloin jakelupalvelun välittömät ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Mainosten jakajatoimituksiin käytetään kevyttä pakettiautokalustoa. Jakelutyö siis pikemminkin parantaa työtä tekevien terveyttä ja on näin kansantaloudellisesti hyödyllistä.

Pyrimme omassa toiminnassamme minimoimaan toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja. Arkipäivän toiminnassa tämä toteutuu muun muassa:

 • ympäristölakien noudattamisena
 • talousmääriemme jatkuvana päivittämisenä
 • kohdennetulla jakelulla
 • huolellisella jätteiden lajittelulla ja kierrätyksellä
 • kannustamalla taloudelliseen ajotapaan ja myös ajoneuvojen seurantajärjestelmien avulla
 • suorittamalla kuljetukset uusilla vähäpäästöisillä ajoneuvoilla
 • jakeluajojen toteutuksena muulloin kuin ruuhka-aikaan
 • täysillä kuorimilla ajamisena
 • ajokaluston säännöllisillä huolloilla huolto-ohjelman mukaisesti
 • ajoneuvojen määräaikaisilla tarkistuksilla mm. rengaspaineet, nesteet
 • lainsäädännön kehityksen aktiivisena seuraamisena.

 

Oikeat talousmäärät - vähemmän hukkakappaleita

 

Osoitteettomaan alueelliseen jakeluun kuuluvien talouksien määrä vaihtelee paljon. Uusia asuinalueita valmistuu, kesälomailija laittaa mainoskiellon loman ajaksi ja joululahjan ostaja ottaa kiellon pois – tilanne muuttuu joka päivä. SSM yritykset seuraavat jakeluun kuuluvien talouksien määriä jatkuvasti. Merkittävät muutokset kappalemäärissä ilmoitetaan asiakkaille oikeaa painotilausta varten. Näin vältymme tarpeettomalta jakelutuotteiden painamiselta ja kierrätysjärjestelmän turhalta kuormittamiselta.